Siglos Karaoke Professional

Siglos Karaoke Professional 2.2

Launches and runs custom karaoke sessions
Người dùng đánh giá
4.8  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.2.1.30 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Power Karaoke
Run and configure the presentation settings of karaoke shows with the suite supporting audio files in P3+G, ZIP, BIN, MID, KAR and KMA formats. Background, interface skins, text size, and fonts are fully customizable. Adding the name of the current performer in real time is possible.
Lấy sự điều khiển của karaoke diễn! Siglos Karaoke Professional là một KJ trợ lý điều đó sẽ làm cho thấy tốt hơn và dễ dàng chạy trốn.
Đây là cách Siglos Karaoke Professional có thể giúp cô chạy của karaoke hiện:
- Anh dùng máy tính để thử karaoke hiện. Dừng lại mang hàng trăm cái đĩa, mạo hiểm với những thiệt hại và mất mát. Hai-màn hình hiển thị với xem thử cửa sổ sẽ làm chạy của anh cho thấy một niềm vui đó. và tiến trình bày tính năng sẽ làm ca trông khá hơn rồi đó
- Mạnh bài hát cơ sở dữ liệu cho phép để tìm thêm ca trong một giây
- Tự động ca sĩ quay quản lý giúp các ca sĩ hàng trật; anh có thể thêm bài hát mới yêu cầu trong khi hát trên sân khấu
- Ca sĩ thông báo sẽ cứu anh từ "Ai là người kế tiếp bởi những câu hỏi và thời gian, và dẫn sẽ cho phép trả lời Khi tôi hát không?" câu hỏi mà không cần suy nghĩ về nó
- Ca sĩ lịch sử sẽ cứu anh từ gõ những bài hát cho nằm, và địa điểm lọc ích khi chạy hiển hiện trong những nơi khác nhau
- Bài hát im lặng qua máy tự động bỏ im lặng từ đầu và kết thúc CD G bài hát, để cho cô tính toán nhiều bài diễn
- Use Key trình đổi thay đổi chìa khóa của bài hát khi thêm yêu cầu hay khi ca sĩ đã hát
- Use Tempo đổi chiều rồi chạy chậm lại hay tốc độ lên hát
- Có buổi biểu diễn của em chạy trong chế độ Tự động nếu anh không có khả năng hoạt động máy tính
- Play CD G cái đĩa nữa... hay nếu có một ca sĩ đưa của mình CD G đĩa, chỉ là chỗ đó trong hàng và gài khi nhắc -- buổi diễn sẽ bắt đầu.
- Anh không cần phải bắt đầu kia thôi khi không có ai đang hát. "Điền vào danh sách các bài hát đá trong tự động khi nhạc đã dừng lại và biến mất đi khi nó có thời gian để diễn kế tiếp
- Nếu anh không thể xem nó là ca sỹ đó là hiển thị, dùng xem thử cửa sổ xem ca sĩ thấy
- Use Playlist xem không kiểm tra thực bài hát trong hàng, thay vì được gặp lượt lệnh
- Xuất bài hát từ cơ sở dữ liệu và dùng nó trong songbook mềm hay dùng một spreadsheet chương trình và tạo ra những cuốn sách mình
- Dùng quay định sẵn để nạp sẵn rotations cho thường hát
Thông tin được cập nhật vào: